Funkce pneumatiky

V dnešní době jsou pneumatiky a auta založeny na nejpokročilejších technologiích. Řidiči bohužel často zapomínají, že pneumatiky jsou jediným spojením automobilu s vozovkou, a z toho důvodu musejí mít celou řadu funkcí, například vedení směru, nesení zátěže, tlumení nárazů, valivý pohyb, přenos výkonu, životnost.

Vedení směru

Pneumatiky vedou vozidlo přesně, bez ohledu na stav povrchu a/nebo klimatické podmínky. Stabilita vozidla záleží na tom, jak pneumatiky dokáží držet stopu. Pneumatika musí vydržet příčné síly, aniž by vozidlo opustilo svoji trajektorii. Většinou má každý automobil na každé nápravě v pneumatikách jiný tlak. Dodržením správného rozdílu tlaku na přední a zadní nápravě dosáhnete ideální směrové stability vozidla.

Nesení zátěže

Pneumatiky jsou oporou vozidla nejen při jízdě, ale i když vozidlo stojí na místě. Kromě toho musejí být stále schopny odolat značnému přesunu zátěže při akceleraci a brzdění. Pneumatika osobního automobilu nese více než padesátinásobek vlastní hmotnosti.

Tlumení

Pneumatiky pohlcují nárazy při přejezdu přes překážkya chrání vozidlo před dalšími nerovnostmi na silnici. Tím zajišťují řidiči i cestujícím pohodlí a přispívají k prodloužení životnosti vozidla.

Hlavní vlastností pneumatiky je její výjimečná, především vertikální, pružnost. Díky skvělé elastičnosti vzduchu, jímž je naplněna, se může pneumatika přizpůsobovat překážkám a nerovnostem terénu. Správný tlak v pneumatice potom zaručuje vysokou úroveň komfortu při zachování dobrých řídících vlastností.

Valivý pohyb

Čím se pneumatiky odvalujírovnoměrněji, jistěji a s nižším valivým odporem, tím je větší požitek řidiče z jízdy a nižší spotřeba paliva.

Přenos výkonu

Pneumatiky přenášejí výkon :užitný výkon motoru, brzdnou sílu. Úroveň přenosu výkonu je dána kvalitou několika čtverečních centimetrů v kontaktu se zemí.

Životnost

Pneumatiky mají velkou životnost jinými slovy, i po miliónech otáček kola si zachovávají dostatečný výkon. Opotřebení pneumatiky samozřejmě závisí na podmínkách jejího použití, (zátěž, rychlost, stav povrchu vozovky, stav vozidla, způsob jízdy, atd.), ale z velké části také na kvalitě kontaktu se zemí. Důležitou roli proto hraje tlak v pneumatice.

Má vliv na

  • velikost a tvar styčné plochy,
  • rozložení tlaků na různých místech pneumatiky v kontaktu se zemí

Těchto 6 funkcí zaručuje bezpečnost, komfort a hospodárnost.
Pneumatika poskytuje tyto funkce po celou dobu životnosti, ale základní bezpečnostní opatření musí vzít na sebe uživatel.
Aby pneumatika fungovala a vydržela, potřebuje vzduch.
Proto je pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách životně důležitá. Vlivem přirozené (velmi drobné) pórovitosti gumy ztrácí pneumatika potřebný vzduch neustále, molekulu za molekulou. K tomuto pozvolnému ucházení se často připojují další náhodné události, jako je nedostatečná vzduchotěsnost ráfků a ventilů, malé perforace v pneumatice atd.

Na tlaku jsou závislé veškeré funkce pneumatiky : bezpečnost, hospodárnost a komfort. Z toho vyplývá, že nesprávný tlak naopak všechny tyto funkce narušuje. Stačí však zběžná pravidelná kontrola, a řidič může být téměř bez starostí.

Menu
Filtr zboží